Πολύχρονη εμπειρία στην αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων και στις διαθλαστικές επεμβάσεις.

Δείτε μερικά από τα τμήματα μας:

Τμήμα Διαθλαστικής Χειρουργικής – Laser Μυωπίας

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την τρίτη δεκαετία της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε ότι η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

OCT-Τμήμα Ωχράς Κηλίδας & Αμφιβληστροειδούς

Η ωχρά κηλίδα αποτελεί το τμήμα του βυθού του ματιού που μας χαρίζει την ευκρινέστερη και πιο λεπτομερή όραση. Αποτελεί το «κέντρο» του οπτικού μας πεδίου, το οποίο χρησιμοποιούμε όπου θέλουμε να εστιάσουμε και να δούμε τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Η πρώιμη διάγνωση των παθήσεων της ωχράς και του βυθού είναι πολύ σημαντική. Όσο νωρίτερα τεθεί η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο καλύτερα είναι και τα αποτελέσματα.

Τμήμα Καταρράκτη

Με τον όρο «καταρράκτης» εννοούμε τη θόλωση του φυσικού φακού του ματιού. Ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται μέσα στο μάτι, πίσω ακριβώς από την ίριδα. Με τη βοήθειά του μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτό που θέλουμε να δούμε.

Ο καταρράκτης προκαλείται κυρίως λόγω ηλικίας. Σχεδόν όλοι μας κάποια στιγμή της ζωής μας θα εμφανίσουμε καταρράκτη. Αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια προοδευτική φυσιολογική γήρανση του φακού μας. Μπορεί όμως να σχετίζεται και με τραυματισμό του ματιού ή με ορισμένες συστηματικές παθήσεις (πχ σακχαρώδης διαβήτης). Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί σε νεαρή ηλικία (συγγενής καταρράκτης).

Τμήμα Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής

Το Τμήμα Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής ασχολείται με την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αισθητικών παθήσεων των βλεφάρων και της περιοφθαλμικής περιοχής.

Οι συνηθέστερες παθήσεις που συναντάμε στην περιοχή των βλεφάρων είναι οι ακόλουθες:

  • Βλεφαρίτιδα
  • Βλεφαρόπτωση
  • Βλεφαροπλαστική
  • Εκτρόπιο
  • Eντρόπιο
  • Όγκοι Βλεφάρου
  • Χαλάζιο

Τμήμα Γλαυκώματος

Γλαύκωμα είναι μια ομάδα νόσων του οφθαλμού που χαρακτηρίζεται από βλάβη στο οπτικό νεύρο και συνοδεύεται από μη αναστρέψιμη απώλεια της περιφερικής όρασης και, σε προχωρημένες περιπτώσεις, σε απώλεια της κεντρικής όρασης.

Υπάρχουν διάφορα είδη γλαυκώματος, με το συχνότερο, το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Άλλες κατηγορίες γλαυκώματος, είναι το οξύ και χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας, το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, το χρωστικό γλαύκωμα, το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης και το συγγενές γλαύκωμα.

Η θεραπεία του γλαυκώματος έχει σαν στόχο την αναχαίτιση της περαιτέρω απώλειας όρασης και βλάβης των οπτικών νεύρων.

Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς

Το μάτι είναι μια κοίλη σφαίρα. Το 80% της κοιλότητας του ματιού είναι γεμάτο με ένα διαφανές gel που είναι γνωστό σαν το υαλώδες σώμα.

Το δε κέλυφος αυτής της σφαίρας αποτελείται από 3 στρώματα με το εσωτερικό στρώμα να είναι ο αμφιβληστροειδής, ο νευρικός ιστός του ματιού, με τη βοήθεια του οποίου βλέπουμε.

Οι παθήσεις που σχετίζονται με τον αμφιβληστροειδή αλλά και το υαλοειδές αφορούν το τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς  – αμφιβληστροειδούς.

© 2024 Vision Health